MỐP XỐP

MÀNG PE

Màng Xốp Hơi

thông tin liên hệ
Mr.Trần Anh Bảo
Kinh Doanh
- 0937 98 11 97

Chia sẻ lên:
Thùng xốp 5

Thùng xốp 5

Mô tả chi tiết

Thùng xốp 5

Kích thước ngoài: 445 x 700 x 500

Kích thước trong: 370 x 630 x 430

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Thùng xốp 1
Thùng xốp 1
Thùng xốp 2
Thùng xốp 2
Thùng xốp 3
Thùng xốp 3
Thùng xốp 4
Thùng xốp 4
Thùng xốp 5
Thùng xốp 5