MỐP XỐP

MÀNG PE

Màng Xốp Hơi

thông tin liên hệ
Mr.Trần Anh Bảo
Kinh Doanh
- 0937 98 11 97

Chia sẻ lên:
Thùng xốp 4

Thùng xốp 4

Mô tả chi tiết

Thùng xốp 4

Kích thước ngoài: 375 x 605 x 455

Kích thước trong: 315 x 545 x 395

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Thùng xốp 1
Thùng xốp 1
Thùng xốp 2
Thùng xốp 2
Thùng xốp 3
Thùng xốp 3
Thùng xốp 4
Thùng xốp 4
Thùng xốp 5
Thùng xốp 5