MỐP XỐP

MÀNG PE

Màng Xốp Hơi

thông tin liên hệ
Mr.Trần Anh Bảo
Kinh Doanh
- 0937 98 11 97

Chia sẻ lên:
Thùng xốp 3

Thùng xốp 3

Mô tả chi tiết

Thùng xốp 3

Kích thước ngoài: 340 x 500 x 370

Kích thước trong: 285 x 448 x 318

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Thùng xốp 1
Thùng xốp 1
Thùng xốp 2
Thùng xốp 2
Thùng xốp 3
Thùng xốp 3
Thùng xốp 4
Thùng xốp 4
Thùng xốp 5
Thùng xốp 5