MỐP XỐP

MÀNG PE

Màng Xốp Hơi

thông tin liên hệ
Mr.Trần Anh Bảo
Kinh Doanh
- 0984 663 979

Chia sẻ lên:
Thùng xốp 1

Thùng xốp 1

Mô tả chi tiết

Thùng xốp 1

Kích thước ngoài: 245 x 315 x 215

Kích thước trong: 190 x 275 x 185

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Thùng xốp 1
Thùng xốp 1
Thùng xốp 2
Thùng xốp 2
Thùng xốp 3
Thùng xốp 3
Thùng xốp 4
Thùng xốp 4
Thùng xốp 5
Thùng xốp 5