MỐP XỐP

MÀNG PE

Màng Xốp Hơi

thông tin liên hệ
Mr.Trần Anh Bảo
Kinh Doanh
- 0937 98 11 97

PE Foam 1mm x 300m

MÀNG FE FOAM 1mm x 1.05m x 300m
MÀNG FE FOAM 1mm x 1.05m x 300m