MỐP XỐP

MÀNG PE

Màng Xốp Hơi

thông tin liên hệ
Mr.Trần Anh Bảo
Kinh Doanh
- 0937 98 11 97

PE Foam 0.5mm x 600m

MÀNG FE FOAM 0.5mm x 600m
MÀNG FE FOAM 0.5mm x 600m