MỐP XỐP

MÀNG PE

Màng Xốp Hơi

thông tin liên hệ
Mr.Trần Anh Bảo
Kinh Doanh
- 0937 98 11 97

Mốp xốp Góc - Cạnh L (V)

Xốp cạnh L
Xốp cạnh L
Xốp góc 1
Xốp góc 1
Xốp góc 2
Xốp góc 2
Xốp góc 3
Xốp góc 3
Xốp khuôn 4 lỗ
Xốp khuôn 4 lỗ