MỐP XỐP

MÀNG PE

Màng Xốp Hơi

thông tin liên hệ
Mr.Trần Anh Bảo
Kinh Doanh
- 0937 98 11 97

MỐP XỐP

Thùng xốp 3
Thùng xốp 3
Mốp xốp block 1<br>KT: 1000 x 2000 x 600
Mốp xốp block 1
KT: 1000 x 2000 x 600
Mốp xốp block 2<br>KT: 500 x 1000 x 600
Mốp xốp block 2
KT: 500 x 1000 x 600
Xốp khuôn theo yêu cầu 2
Xốp khuôn theo yêu cầu 2
Xốp trồng rau 1
Xốp trồng rau 1
Xốp cạnh L
Xốp cạnh L
Xốp góc 2
Xốp góc 2
Xốp khuôn 4 lỗ
Xốp khuôn 4 lỗ

Màng FE Foam

PE Foam 1mm x 1.05m x 300m
PE Foam 1mm x 1.05m x 300m
Màng PE Quấn Pallet
Màng PE Quấn Pallet
PE FOAM 2mm x 1.05 x 150m
PE FOAM 2mm x 1.05 x 150m
PE Foam 0.5mm x 1.05m x 600m
PE Foam 0.5mm x 1.05m x 600m

Màng Xốp Hơi

XỐP HƠI 1.4m X 100m
XỐP HƠI 1.4m X 100m